favicon

SoraFlows

SoraFlows là một nền tảng tạo video sử dụng mô hình chuyển đổi từ ngôn ngữ sang video tiên tiến nhất, Sora, để tạo video từ văn bản. Đây là công cụ mạnh mẽ để tạo video cho mục đích tiếp thị, giáo dục và giải trí.

SoraFlows - Open-source AI video web creation with Sora Model | Product Hunt

Sora, mô hình chuyển đổi ngôn ngữ sang video tiên tiến nhất.

Bắt đầu từ đây, tham gia với chúng tôi và bắt đầu sử dụng.>>>